Poliklinika Hodonín, spol. s.r.o. má nového majitele

O nás
pondělí 03.10.2022 |Archiv novinek

Poliklinika v Hodoníně změnila majitele, nový vlastník bude zdravotní péči rozvíjet a nabídne přístup k vysoce specializovaným vyšetřením.

Poliklinika Hodonín, spol. s.r.o. se sídlem na Národní třídě 1959/90, má nového majitele, kterým se stala společnost SPADIA LAB a.s. Ta patří k největším poskytovatelům laboratorní medicíny v České republice. Základním a nejvyšším posláním polikliniky zůstává léčit a ošetřovat nemocné v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy.

„Záměrem je, aby pacienti měli na dosah vše pod jednou střechou, tj. ordinace, laboratoř a lékárnu s bonusem navíc. Pacientům zdejšího regionu se otevírá snadnější přístup k široké škále nejen rutinních, vysoce specializovaných i unikátních vyšetření včetně komplexního poradenství týkající se dědičných chorob,“ uvedl výkonný ředitel SPADIA LAB JUDr. Martin Vojtíšek. 

„Lékaři stále léčí pacienty a k tomu vyžadují, aby naše laboratoř dodávala včas výsledky laboratorních testů, podle nichž nastavují nebo upravují léčbu. Rovněž řada pacientů čeká na plánované operační zákroky a lékaři potřebují výsledky z předoperačních vyšetření. Komunikujeme elektronicky i slovem, nabízíme lékařům odborné konzultace a služby antibiotického střediska,“ přiblížil zdravotní ředitel SPADIA LAB Mgr. Lukáš Garčic.

V popředí zájmu společnosti SPADIA LAB je rozvíjení nových metod a inovátorských postupů. Týká se to také neinvazivního prenatálního testování. V současné době je více než 20 % rodiček starších 35 let, proto je vhodné, aby ženy měly přístup i k těmto novým metodám. Každá budoucí maminka si zaslouží klidné těhotenství. Vedoucí lékařka Centra lékařské genetiky SPADIA LAB MUDr. Kateřina Kyselová k tomu dodala:Se zvyšujícím se věkem rodiček se zvyšuje riziko vzniku odchylky v počtu chromozomů u jejich plodů. Screening I. trimestru je založený pouze na vyhledání rizikových těhotenství kombinací biochemických a ultrazvukových odchylek ve vývoji plodu. V případě zjištění vysokého rizika tímto screeningem se nabízí přesná diagnostika z buněk plodu získaných odběrem plodové vody. Nová metoda neinvazivního prenatálního testování je ale přesnější než screening I. trimestru. Umí detekovat DNA z buněk vyvíjejícího se plodu v krvi maminky, zjistit počet chromozomů, a u miminka tak s velmi vysokou citlivostní vyloučit Downův syndrom a jiné syndromy, vzniklé na podkladě špatného počtu chromozomů.“

Laboratoř SPADIA LAB a.s. je akreditována podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189:2013. Kromě toho je držitelkou oprávnění k testování COVID-19 vydaným ze strany Státního zdravotního ústavu. „Vždy to bylo a je o lidech, které mám vedle sebe.  Ověřili jsme si, že jsme společnost, která umí mobilizovat a motivovat kolektiv, který je to nejcennější, co máme. V současné době zaměstnáváme více jak 500 kolegů. Pracovníci laboratoře se mimo jiné podílejí i na vědeckých projektech společně s univerzitními centry a věnují se také přednáškové činnosti.  Síť našich laboratoří a odběrových míst funguje na území ČR ve Středočeském kraji a v Praze, v Libereckém, Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

V Jihomoravském kraji to jsou konkrétně města Brno, Židlochovice, Břeclav, Hodonín a Kyjov,“ zdůraznil ředitel SPADIA LAB RNDr. Martin Radina.

RNDr. Martin Radina založil laboratoř SPADIA LAB před 13 lety. Dosud je jejím spolumajitelem a ředitelem. Na poli laboratorní diagnostiky se ovšem pohybuje RNDr. Martin Radina již mnoho let.  V manažerských pozicích působí od roku 1994. V uplynulých letech se mu podařilo úspěšně naplnit několik vizí jako například   vybudování onkologického centra Novém Jičíně: “Dodnes z toho mám radost. Protože onkologické centrum od té doby patří k vyhlášeným pracovištím v republice. O SPADII jsme v době vzniku mluvili jako o malé komorní laboratoři, kam budeme rádi chodit pracovat. Štěstí, kvalita naší práce, které rozumíme, investování do profesionálů a postupné budování dobré firemní kultury, zavádění nových trendů v našem oboru do praxe, nás posunulo mezi největší laboratoře v ČR. Firma má velmi stabilní akcionářskou strukturu a akcionáře, kteří jsou všichni z laboratorního prostředí a mají zájem na jejím dlouhodobém rozvoji,“ nastínil ředitel RNDr. Martin Radina.